Kardany

Žádný jiný prvek stroje než kloubová hřídel neumožňuje přenos síly točivého momentu mezi prostorově přesazeným hnacím a hnaným hřídelem, jejichž poloha může být navíc měněna během provozu.

Prostorový úhlový pohyb a změny axiální délky jsou zajištěny moderními konstrukčními prvky.

Tak se kloubové hřídele stávají nepostradatelnou složkou převodu síly v automobilovém průmyslu a strojírenství.

Kloubové hřídele se vyznačují

  • Univerzálním použitím
  • Vysokou hospodárností
  • Vysokou spolehlivostí
  • Malou údržbou
  • Snadným použitím

V posledních několika desetiletích široce zasáhly do téměř všech průmyslových odvětví.

Přesvědčete se sami, že naše výrobky vyřeší Vaše problémy hnací síly k Vaší úplné spokojenosti.

Těšíme se na plodnou spolupráci s Vámi.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.